ШАБАЧКИ ГЛАСНИК

Збирка садржи 23 дигиталних докумената са укупно 3828 страна.
Најпосећенији документ у збирци је ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1884 са 815 посета.
Најстарији документ у збирци је ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1884 из 1884 године.
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1884
власник и одговорни уредник А. [Андрија] А. Славуј
Шабац : А. Славуј, 1884
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1888
власник и одговорни уредник А. [Андрија] А. Славуј
Шабац : А. Славуј, 1888
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1889
власник и одговорни уредник А. [Андрија] А. Славуј
Шабац : Андрија А. Славуј, 1889
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1922
Уредник Драгутин Милановић
Шабац : А. Славуј, 1922
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1923
Уредник Драгутин Милановић
Шабац : А. Славуј, 1923
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1924
Уредник Драгутин Милановић
Шабац : А. Славуј, 1924
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1925
Уредник Драгутин Милановић
Шабац : А. Славуј, 1925
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1926
Уредник Драгутин Милановић
Шабац : А. Славуј, 1926
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1927
Уредник Драгутин Милановић
Шабац : А. Славуј, 1927
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1928
Шабац : А. Славуј, 1928
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1929
Уредник Драгутин Милановић
Шабац : А. Славуј, 1929
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1930
Уредник Драгутин Милановић
Шабац : А. Славуј, 1930
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1931
Шабац : А. Славуј, 1931
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1932
уредник : Драгутин Милановић
Шабац : Народна штампарија, 1932
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1933
Шабац : А. Славуј, 1933
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1934
Шабац : А. Славуј, 1934
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1935
Шабац : А. Славуј, 1935
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1936
Шабац : А. Славуј, 1936
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1937
Шабац : А. Славуј, 1937
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1938
Милан Д. Милановић - уредник
Шабац : Народна штампарија Драгутина Милановића, 1...
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1939
Милан Д. Милановић
Шабац : Милан Д. Милановић, 1939
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1940
Милан Д. Милановић
Шабац : Милан Д. Милановић, 1940
ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1941
Милан Д. Милановић
Шабац : Милан Д. Милановић, 1941