Завичајне књиге

Шабац и шабачки крај

Збирка садржи 57 дигиталних докумената са укупно 13339 страна.
Просвета и култура

Збирка садржи 46 дигиталних докумената са укупно 5307 страна.
Шапчани

Збирка садржи 26 дигиталних докумената са укупно 6419 страна.
Спорт

Збирка садржи 6 дигиталних докумената са укупно 827 страна.