ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1884

власник и одговорни уредник А. [Андрија] А. Славуј

Шабац : А. Славуј, 1884