Знаменити Шапчани и Подринци

Шашић, Бранко

Шабац : Удружење грађана Спорт у Подрињу, 1998