Регистар назива улица града Шапца и насељених места на подручју општине Шабац

приредили Светислав Турудић, Драгица Савић, Богољуб Матић

Шабац : [б. и.], 1984