Логори у Шапцу

Филиповић, Станоје

Београд : Савез удружења бораца народноослободилачког рата СР Србије, 1967