Логор у Јарку

Вулетић, Душан

Сремска Митровица : Сремске новине, 1985