ПОДРИНСКЕ СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ - 1927. година

уредник Илија Ј. Ковачевић; од бр.15 Миливоје Ђ. Исаковић

Шабац : Обрад Ђекић, 1927