Глас цркве - 1928, (бр. 1/3+4/5+6/7+8/9+10/12)

уредник Паун М. Протић

Шабац : Свештенство шабачке епарије, 1928