ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1889

власник и одговорни уредник А. [Андрија] А. Славуј

Шабац : Андрија А. Славуј, 1889