ШАБАЧКИ ГЛАСНИК - 1888

власник и одговорни уредник А. [Андрија] А. Славуј

Шабац : А. Славуј, 1888