Збирка часописа

ГЛАС ЦРКВЕ

Орган свештенства Епархије шабачке.
Збирка садржи 23 дигиталних докумената са укупно 5837 страна.
Годишњак историјског архива

Годишњак Међуопштинског историјског архива у Шапцу. Излазио у периоду од 1964. до 1988. године.
Збирка садржи 21 дигиталних докумената са укупно 7347 страна.
Уствари

Двомесечни часопис за књижевност и културу
Збирка садржи 12 дигиталних докумената са укупно 4227 страна.
ПОДРИНСКА УЧИТЕЉСКА БИБЛИОТЕКА

Орган учитеља-ца Подринске области.
Збирка садржи 5 дигиталних докумената са укупно 1605 страна.
Подриње

Часопис за књижевност, културу и друштвена питања
Збирка садржи 5 дигиталних докумената са укупно 582 страна.
НАШ ГЛАСНИК

Стручни часопис за градске општинске полицијске органе.
Збирка садржи 4 дигиталних докумената са укупно 1113 страна.
КЊИЖЕВНИ ПОЛЕТ

Месечни књижевни часопис.
Збирка садржи 3 дигиталних докумената са укупно 753 страна.
Провинција

Часопис за књижевност, културу и друштвена питања, социјалистички оријентисан. Излазио од 1970. до 1...
Збирка садржи 20 дигиталних докумената са укупно 5903 страна.
Museum

Годишњак Народног музеја у Шапцу
Збирка садржи 15 дигиталних докумената са укупно 4811 страна.