Дигитална библиотека

Представљамо збирку:
Издања до краја XVIII века
Збирка садржи 13 дигиталних докумената са укупно 5169 страна.
Најпосећенија збирка:
Шабац и шабачки крај
Збирка садржи 52 дигиталних докумената са укупно 12874 страна.
Најновији документ:
Досіөеа Обрадовића ПрвенацЪ, Ýжица ...
Обрадовић, Доситеј
У Карлштадту : Печатано у Тýпографїи Јоан. Неп. Пр...
Најчитанији документ:
Мачва
Васиљевић, Миливоје
Богатић [тј.] Београд : ЈП ПТТ саобраћаја, 1996
Дигитална библиотека тренутно садржи 549 докумената у 30 збирки са 106525 страница.