Дигитална библиотека

Представљамо збирку:
Издања до краја XVIII века
Збирка садржи 13 дигиталних докумената са укупно 5169 страна.
Најпосећенија збирка:
Шабац и шабачки крај
Збирка садржи 52 дигиталних докумената са укупно 12874 страна.
Најновији документ:
Сілоанъ и Милена : Сербкиня у Енгле...
Видаковић, Милован
[Темишвар] : иждивеніемъ своимъ Гд. Іоаннъ Стоянов...
Најчитанији документ:
Мачва
Васиљевић, Миливоје
Богатић [тј.] Београд : ЈП ПТТ саобраћаја, 1996
Дигитална библиотека тренутно садржи 548 докумената у 30 збирки са 106328 страница.