Дигитална библиотека

Представљамо збирку:
Издања до краја XVIII века
Збирка садржи 14 дигиталних докумената са укупно 5701 страна.
Најпосећенија збирка:
Шабац и шабачки крај
Збирка садржи 52 дигиталних докумената са укупно 12874 страна.
Најновији документ:
Педагогіа и меөодіка
Вилом, Петер
Писмены Крал. Унгарскаго Всеучил. Пештан. 1816
Најчитанији документ:
Мачва
Васиљевић, Миливоје
Богатић [тј.] Београд : ЈП ПТТ саобраћаја, 1996
Дигитална библиотека тренутно садржи 553 докумената у 30 збирки са 108034 страница.